top of page
ANELIYA MANGAROVA

Bulgarian Actress, highly proficient in English

ANELIYA MANGAROVA

FILM

 

2017. XIIA. David Varod. Magdalena Ralcheva 

2016. GLORY. Abraxas Film. Kristina Grozeva & Petar Valchanov 

2013. OTCHUZHDENIE. Red Carpet. Milko Lazarov 

2011. LOVE. NET. Miramar Film. Ilian Djevelekov TELEVISION

 

2022. DO NOT THINK OF ME // EP. 59. BTV - Medium Station. Aleksandar Kosev COMMERCIAL

 

2022. TVC | GALERIA | GALERIA SCHENKT FREUDE ZUM FEST SHORTFILM 

 

2022. HONEY TRAP. NATFA. Peter Cheviyski 

2022. THE MASK OF ZORRO. NATFA. Kalina Zafirova 

2018. TAINTED LOVE. PREMIERstudio. Marta Carocci Vovcs Aneliya Mangarova

2016. EAT ME!. Ilina Perianova 

2012. THE VOICE ON THE OTHER SIDE. Pavel Milanov

bottom of page